OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

ŠKOLSKÝ ROK  2017 / 2018

 

25.01.2018   II.C  -  MAT - Graf a vlastnosti kvadratickej funkcie

08.11.2017   II.C  -  MAT - Definícia funkcie, definičný obor a obor hodnôt funkcie

08.11.2017   II.C  -  MAT - Vlastnosti funkcie

 

ŠKOLSKÝ ROK  2015 / 2016

 

29.04.2016   III.G  -  FYZ  - Modely atómu, fotoelektrický jav

13.02.2016   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Lineárne rovnice s parametrom, kvadratické rovnice a nerovnice

30.11.2015   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Úprava alg. výrazov, mocniny a odmocniny, faktoriály, úprava výrazov s                                             logaritmami a goniometrickými funkciami

Na tieto linky neklikajte! V hornej lište kliknite na SEMINAR Z MAT, objaví sa 5 linkov zvýraznených červenou, po kliknutí sa otvorí súbor PDF. Kontrola D.Ú. na najbližšom seminári!

05.10.2015   III.G  -  MAT  - D.Ú. Kombinatorické úlohy

13.09.2015   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Úpravy algebrických výrazov

 

 

ŠKOLSKÝ ROK  2014 / 2015

 

04.05.2015   II.C, II.F  -  FYZ - Príklady na opakovanie - PLYNY

02.05.2015   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Goniometrické rovnice

13.04.2015   III.A  -  MAT - Vzájomná poloha priamok a rovín

08.04.2015   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Exponenciálne a logaritmické rovnice

03.03.2015   III.A  -  MAT - D.Ú. - Príklady na precvičenie - Vektorová algebra

01.02.2015   III. ROČ.  -  SEM  - D. Ú. - Nerovnice v tvare súčinu a podielu, kvadratické rovnice a nerovnice

28.11.2014   II.C, II.F  -  FYZ - Striedavý prúd

27.10.2014   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Úpravy logaritmických a goniometrických výrazov

10.10.2014   3. ročník  -  SEM_MAT  -  D.Ú. - Úpravy alg. výrazov, mocniny a odmocniny, výrazy s faktoriálmi

05.10.2014   II.C, II.F  -  FYZ - Elektrický prúd v kvapalinách

18.09.2014   II.C, II.F  -  FYZ - Inštalačný súbor - program EDISON 5

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK  2013 / 2014

 

14.06.2014   II.A  -  MAT  -   Goniometria - opakovanie na písomku

05.05.2014   II.A  -  MAT  -   Goniometria - grafy v Geogebre

23.04.2014   III.A, III.C  -  FYZ -  Fyzika atómového obalu, modely atómu

14.04.2014   I.C  -  FYZ  -  Elektrický prúd - študijný materiál

08.04.2014   I.C  -  FYZ   -  Elektrické pole - študijný materiál

28.03.2014   II.A  -  MAT  -  Logaritmické funkcie, logaritmus čísla, logaritmické rovnice a nerovnice

05.03.2014   III.B  -  MAT - D.Ú. - Príklady na precvičenie - Vektorová algebra

08.02.2014   I.C  -  FYZ  -  Tiažová, gravitačná a zotrvačná odstredivá sila

02.02.2014   III.B  -  MAT  -  Opakovanie - geometrická postupnosť a nekonečný číselný rad

24.01.2014   III.A, III.C  -  FYZ  -  Oko, chyby oka, optické prístroje

11.01.2014   III.D, III.B  -  MAT - D.Ú. - Príklady na precvičenie - Postupnosti

08.12.2013   III.A, III.C  -  FYZ -  Optika, zobrazovanie zrkadlami a šošovkami, databáza riešených príkladov    

18.11.2013   II.A  -  MAT  -  Vlastnosti funkcií

23.10.2013   II.A  -  MAT  -  D.Ú. -  Deliteľnosť prirodzených čísel, NSD, nsn

21.10.2013   III.A, III.C  -  FYZ -  Spektrum elektromagnetického žiarenia, SVETLO - základné vlastnosti

14.10.2013   I.C  -  FYZ  -  Kinematika - úvod

13.10.2013   III.D, III. B  -  MAT  - D.Ú. Kombinatorické úlohy

08.10.2013   II.A  -  MAT  - Teória čísel, deliteľnosť prirodzených čísel 

02.10.2013   II.A  -  MAT  -  D.Ú. - Kvadratické rovnice s parametrom, sústavy lineárnej a kvadratickej rovnice

02.10.2013   I.C  -  FYZ  -  Operácie s vektormi

30.09.2013   III.D, III.B  -  MAT - D.Ú. - Faktoriál, kombinačné čísla a binomická veta

23.09.2013   III.D, III.B  -  MAT - D.Ú. - Opakovanie na písomku - goniometria 

23.09.2013   II.A  -  MAT  -  D.Ú. - Opakovanie na písomku - stereometria a kvadratické rovnice

18.09.2013   II.A  -  MAT  -  D.Ú. - Objem a povrch pravidelného zrezaného ihlana

14.09.2013  III.D, III.B  -  MAT  -  Stereometria, zadania rezov, program na kreslenie rezov kocky)

12.09.2013  I.C.  -  FYZ  -  Prevody jednotiek (program prevody jednotiek, domáca úloha na prevody jednotiek)

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK  2012 / 2013

 

06.06.2013   II.D, II.B  -  MAT - D.Ú. - Goniometria I. časť

19.05.2013   II.D, II.B  -  MAT - D.Ú. - Určenie kvadrantu základnej veľkosti uhla

16.05.2013   II.D, II.B  -  MAT -  Prevod :  stupne - > radiány, radiány - > stupne

14.05.2013   II.D, II.B  -  MAT -  Stupňová a oblúková miera uhla. Goniometrické funkcie a ich vlastnosti

08.05.2013   I.A  -  MAT  -  Množina bodov danej vlastnosti, základné vlastnosti trojuholníka

05.05.2013   I.A  -  MAT  -  Mocniny a odmocniny

02.05.2013   II.A, II.C  -  FYZ - Vyparovanie, var, fázový diagram

28.04.2013   II.D, II.B  -  MAT - Logaritmické rovnice a nerovnice

20.04.2013   II.A, II.C  -  FYZ - Štruktúra a vlastnosti plynov (okruhy - písomka)

20.04.2013   II.D, II.B  -  MAT - Logaritmická funkcia, logaritmus čísla

20.04.2013   I.A  -  MAT  -  Základné vlastnosti funkcií

30.03.2013   II.D, II.B  -  MAT - Exponenciálne rovnice a nerovnice

25.03.2013   I.A - MAT  -  Rovnice a nerovnice s parametrom

18.03.2013   II.D, II.B  -  MAT - Exponenciálne, logaritmické - funkcie a rovnice

15.03.2013   I.A  -  MAT  -  Sústavy rovníc a slovné úlohy

09.03.2013   II.A, II.C  -  FYZ - Kvapaliny, štruktúra kvapalín a ich povrchová vrstva

08.03.2013   II.D, II.B  -  MAT - D.Ú. - exponenciálne funkcie

04.03.2013   III.F -  MAT  -  D.Ú. - Lineárna kombinácia vektorov, lineárna závislosť a nezávislosť vektorov

28.02.2013   I.A - MAT  -  Databáza príkladov - rovnice a nerovnice

20.02.2013   II.D, II.B  -  MAT - Mocniny a odmocniny

11.02.2013   II.A, II.C  -  FYZ - Mechanika kvapalín

29.01.2013   I.A -  MAT -  Domáca úloha - nerovnice v tvare súčinu a podielu

15.01.2013   II.A, II.C -  FYZ -  PÍSOMKA

08.01.2013   II.A, II.C  -  FYZ -  Kinetická teória stavby látok

17.12.2012   III.F -  MAT  -  Aritmetická a geometrická postupnosť - D.Ú.

15.12.2012   I.A - MAT -  Lineárne rovnice

13.12.2012   II.D, II.B  -  MAT - FUNKCIE - Domáca úloha - čítanie z grafu funkcie

11.12.2012   II.A, II.C  -  FYZ MAGNETIZMUS - Okruhy na písomku

02.12.2012   III.F -  MAT  -  Aritmetická postupnosť D.Ú.

01.10.2012   II.A, II.C - FYZ  Nestacionárne magnetické pole 

25.11.2012   I.A -  MAT -  Domáca úloha - opakovanie z prvého štvrťroka

25.11.2012   II.D -  MAT  -  FUNKCIE - Domáca úloha - opakovanie z prvého ročníka

10.11.2012   I.A  -  MAT  -  Základy logiky - Študijný materiál z celej kapitoly

07.11.2012   II.B, II.D - MAT -  Deliteľnosť čísel a kritéria deliteľnosti prirodzených čísel

01.10.2012   II.A, II.C  -  FYZ  -  Laboratórne cvičenie - Meranie elektrického odporu rezistora

25.09.2012   II.A, II. C  - FYZ  -  Inštalačka programu EDISON 5, schémy zapojenia

14.09.2012   II.A, II. C - FYZ  -  OPAKOVANIE Z 1. ROČNÍKA - Elektrické pole a elektrický prúd

20.09.2012    I.A - MAT -  Úprava algebraických výrazov

 

 

ŠKOLSKÝ ROK  2011 / 2012

 

12.06.2012   I.D, I. B - MAT - vzorce pre výpočet objemu a povrchu priestorových telies

02.06.2012   I.D, I. B  -  Trojuholník - teória

01.05.2012  III.F  -  Fyzika atómového obalu

24.04.2012  I. ROČ. UKL - Virtuálne prechádzky múzeami a galériami sveta 

24.04.2012  I.C FYZ - učebnica v pdf El. pole, el. prúd

24.04.2012  III.F - Modely atómu

20.04.2012  III.F - Vonkajší fotoelektrický jav

11.04.2012  III.B  -  Vektory

11.04.2012  I.B, I.D -  Funkcie - vlastnosti, grafy

03.04.2012  III.F  -  Fotometria

24.03.2012  I.B, I. D - Sústavy kvadratických rovníc

12.02.2012  I.C - FYZ - Mechanická práca

07.02.2012   III. F - Žiarenie čierneho telesa

06.02.2012   I.B, I.D - Kvadratické rovnice 

03.02.2012   III. B - D. Ú. -  Aritmetická a geometrická postupnosť (prepočítať!)

31.01.2012  III.F - Spektrum elektromagnetického žiarenia,

                            emisné a absorpčné spektrá

25.01.2012  IV. ročník - FYZIKA - maturitné otázky

18.01.2012  I.B, I.D - Nerovnice v tvare podielu

17.01.2012   III.F - Optika a optické prístroje

13.01.2012 III.B - D. Ú. - Aritmetická postupnosť  (prepočítať!)

 

 

 
 
aktualizované: 21.11.2023 18:32:22