OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Súťaže

 

Matematická olympiáda 

http://skmo.sk/dokumenty.php

kategória C - 1. ročník, kategória B - 2. ročník, kategória A - 3. a 4. ročník

 

Fyzikálna olympiáda

http://fpv.utc.sk/fo/ - vľavo úlohy 53. ročníka

kategória A - 4. ročník; kategória B - 3. ročník; kategória C - 2. ročník; kategória D - 1. ročník

 

 

aktualizované: 21.11.2023 18:32:22